CĐ RÚT GỌN , ÔN THI VÀO LỚP 10 - BÁO CÁO

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuyến (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:19' 15-03-2013
Dung lượng: 181.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
I /LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ : SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐỂ RÚT GỌN BIỂU THỨC
VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
*Qua những năm giảng dạy ở trường THCS. Tôi nhận thấy rằng các em học sinh, nhất là lớp 9 phải chịu nhiều áp lực trong việc thi cử vào lớp 10 để định hướng cho tương lai cuả mình sau này. Mà ở các kỳ thi đó, nội dung đề thi thường rơi vào kiến thức cơ bản không thể thiếu đó là chương căn thức bậc hai cho dưới dạng rút gọn biểu thức và thực hiện phép tính căn thức. Phần lớn các em còn lúng túng trong quá trình làm bài và trình bày bài chưa khoa học thiếu chặt chẽ dẫn đến kết quả thấp, bởi vì các em chưa nắm vững các kiến thức đã học trong đó các biểu thức đã cho có liên quan đến một kiến thức rất quan trọng là hằng đẳng thức đáng nhớ mà các em đã được học ở lớp 8, 9. Xuất phát từ tình hình đó, qua những năm giảng dạy và học hỏi ở đồng nghiệp, tôi rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân để có thể truyền dạy cho các em những kiến thức cơ bản để có thể giải quyết được vấn đề khó khăn ở trên. Chính vì vậy tôi chọn đề tài "Sử dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai và các bài toán liên quan"
*Chuyên đề được áp dụng cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 của trường THCS Lương Mỹ về giải bài tập rút gọn biểu thức có chứa căn thức và thực hiện phép tính có chứa căn .
II/ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1)Cơ sở lý luận của vấn đề:

*Ở các kỳ kiểm tra học kì I, học kì II, ôn thi vào lớp 10, học sinh thường gặp đề thi có nội dung rút gọn biểu thức và thực hiện phép tính có chứa căn thức bậc hai . Muốn giải được bài tập đó đòi hỏi học sinh phải nắm vững hằng đẳng thức đáng nhớ đã học ở lớp 8 và phải biết vận dụng chúng vào từng loại bài tập. Cái khó ở đây là các em học bảy hằng đẳng thức đáng nhớ ở lớp 8 viết dưới dạng biểu thức chứa chữ, không có chứa căn, mà ở lớp 9 bài tập rút gọn biểu thức thường cho dưới dạng căn thức bậc hai có liên quan đến bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đã học ở lớp 8. Chính vì vậy một số em còn yếu không nhận thấy được ở điểm này nên không làm được bài tập rút gọn. Vì vậy ta phải làm sao cho học sinh nhận thấy được mối quan hệ qua lại giữa hằng đẳng thức để các em có thể tự mình phát hiện và vận dụng nó vào việc giải bài toán

b. Nội dung
Kiến thức lý thuyết liên quan đến chuyên đề
Bình phương một tổng : (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
Bình phương một hiệu : (a - b)2 = a2 - 2ab + b2
Hiệu hai bình phương : a2 – b2 = (a + b).(a – b)
Lập phương một tổng : (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
Lập phương một hiệu : (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3
Tổng hai lập phương : a3 + b3 = (a + b).(a2 - ab + b2)
Hiệu hai lập phương : a3 - b3 = (a - b).(a2 + ab + b2)
1 / Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
2 /Những đẳng thức được suy ra từ những hằng đẳng thức thường gặp ở lớp 9
Bài tập 64/33 (sgk) :
Chứng minh các đẳng thức sau:
Nhận xét đề bài : Bài toán cho gồm có các hằng đẳng thức sau :


Bài 65 /34 (sgk):
Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1 .
Nhận xét :
Bài 106 / 20 sbt : Cho biểu thức :
Tìm điều kiện để A có nghĩa
Khi A có nghĩa . Chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a
Nhận xét : Bài toán cho dưới dạng hằng đẳng thức sau :
1) Rút gọn biểu thức A
Bài 107 / 20 sbt : Cho biểu thức :
Rút gọn B
Tìm x để B = 3
Nhận xét : Bài toán cho gồm có hằng đẳng thức sau :
Bài 108 / 20 sbt : Cho biểu thức :
Rút gọn C
Tìm x sao cho C < -1
Nhận xét : Bài toán cho gồm có các hằng đẳng thức sau :
MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH
Đề thi vào lớp 10 THPT , thành phố Hà Nội năm học 2009 - 2010
Bài 1 ( 2,5 điểm )
Cho biểu thức
1) Rút gọn biểu thức A
Nhận xét
Đề thi vào lớp 10 PTTH , thành phố Hà Nội . Năm học 2010- 2011
Bài 1 : ( 2,5 điểm )
Cho biểu thức
Với
Nhận xét
1) Rút gọn biểu thức A
Đề thi vào lớp 10 PTTH, thành phố Hà Nội. Năm học 2011- 2012
Bài 1 : ( 2,5 điểm )
Cho biểu thức
Với
Nhận xét
1) Rút gọn biểu thức A